Gummistøvlesag illustrerer principielle ophavsretlige problemstillinger

Sagen om Ilse Jacobsens gummistøvler ”RUB1” vil i den kommende tid blive fulgt med stor spænding i modebranchen. Det skyldes, at sagen netop er indbragt for Højesteret, der skal tage stilling til, om gummistøvlerne nyder beskyttelse efter ophavsretsloven.

Det har hidtil været sparsomt med retspraksis om, hvorvidt designeres modeprodukter nyder ophavsretlig beskyttelse. Således har flere modedesignere måtte gå forgæves i håb om ophavsretlig beskyttelse af deres produkter.

 

Højesteret har f.eks. tidligere udtalt, at Nørgaards stribede t-shirt no. 101 ikke nød beskyttelse efter ophavsretsloven. Højesteret begrundede udfaldet med, at der gælder ”betydelige krav i henseende til originalitet og kunstnerisk indsats”, hvis modeartikler skal opnå ophavsretlig beskyttelse.

 

Sagen mellem Ilse Jacobsen, IJH A/S og Morsø Sko Import A/S kan imidlertid betyde, at den hidtidige praksis lempes. Det vil vise sig, når Højesteret skal vurdere om Morsø Sko Import A/S har krænket Ilse Jacobsens ophavsret ved at importere en lignende kinesisk produceret gummistøvle.

 

Hvad står der i ophavsretsloven?

 

Det følger af ophavsretslovens § 1, at den som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket. Heraf kan der udledes et krav om originalitet og værkshøjde, dvs. at værket for at nyde ophavsretlig beskyttelse må være udtryk for en kunstnerisk frembringelse.

 

Hvis et værk er ophavsretligt beskyttet, har ophavsmanden en eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og gøre det tilgængeligt for almenheden, jf. ophavsretslovens § 2.

 

Brugskunst, herunder modeartikler, kan være et værk i ophavsretslovens forstand, hvormed der principielt kan opnås ophavsretlig beskyttelse for modetøj. Ligesom andre værker nyder brugskunst imidlertid kun beskyttelse efter ophavsretsloven, hvis værket er originalt og et resultat af en kunstnerisk skabelsesindsats.

 

Sagen om RUB1-gummistøvlerne

 

Sagen om Ilse Jacobsens gummistøvler ”RUB1” bliver et nyt fortolkningsbidrag til, hvornår modeartikler beskyttes efter ophavsretsloven.

 

Både Sø- & Handelsretten og Vestre Landsret har i den forbindelse tidligere fundet, at RUB1-gummistøvlen ikke nyder beskyttelse som et ophavsretligt beskyttet værk.

 

Sø- & Handelsretten fandt bl.a., at gummistøvlen i ”væsentlig grad” var ”sammensat af allerede kendte designelementer”, og at der ”uanset støvlens ubestridelige produktmæssige kvaliteter” ikke var tilstrækkeligt grundlag for at give gummistøvlen en ophavsretlig beskyttelse.

 

Ifølge Sø- & Handelsretten nød RUB1-gummistøvlen imidlertid beskyttelse mod efterligninger efter markedsføringsloven. Retten bemærkede i den forbindelse bl.a., at ”støvlens design ses at være vellykket og gennemtænkt med et kvalitetsmæssigt, selvstændigt udtryk, der underbygges af bevidste materialevalg, herunder med hensyn til støvlens sål”.

 

Sø- & Handelsretten tilføjede hertil, at gummistøvlen ”som mode-og beklædningsprodukt, der i væsentlig grad er sammensat af designelementer, der genkendes fra andre støvleprodukter” alene er beskyttet mod meget nærgående efterligninger. Dette var efter Sø- & Handelsrettens opfattelse ikke tilfældet i den konkrete sag, hvormed Morsø Sko Import A/S blev frifundet.

 

Sagen blev herefter anket til Vestre Landsret, der ved sin dom af 10. oktober 2018 ligeledes fandt, at Ilse Jacobsen ikke har ophavsret til de velkendte gummistøvler.

 

Med Procesbevillingsnævnets godkendelse i ryggen, er sagen imidlertid anket til Højesteret, der således skal sætte det endelige punktum i den principielle sag.

 

TVC Advokatfirma bemærker

 

Som det er anført ovenfor, er sagen af principiel karakter, og det må derfor forventes, at den for fremtiden vil udgøre et afgørende fortolkningsbidrag i sager om ophavsretlig beskyttelse af modeartikler.

 

TVC Advokatfirma følger derfor sagen tæt. Hvis du har spørgsmål til gældende ret på området eller står overfor en konkret case, sidder vores specialister altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete sag.