Har din virksomhed en IP-strategi?

Virksomheder udvikler løbende nye ideer, produkter og design; såkaldte immaterielle værdier. Desværre har alt for få en strategi for at sikre disse værdier og gøre dem til egne immaterielle rettigheder.

De fleste virksomheder har en forretningsstrategi, som løbende opdateres og optimeres, således at forretningen udvikler sig bedst muligt. Desværre mangler rigtig mange en strategi for deres immaterielle værdier, også kaldet IP-rettigheder (efter den engelske betegnelse IntellectualProperty Rights).

 

Tal fra EU’s kontor for Harmonisering af det indre marked (EUIPO; Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret)[1] viser, at en virksomhed, der ejer IP-rettigheder, i gennemsnit har 29 % højere omsætning per medarbejder end virksomheder, som ikke gør. Forskellen er størst i små og mellemstore virksomheder (32 %) og noget mindre (4 %) i store virksomheder. Ligeledes tjener medarbejderne i virksomheder, som ejer IP-rettigheder, i gennemsnit 20 % mere i løn end i virksomheder, som ikke ejer rettighederne.

 

Det kan derfor betale sig at fokusere på at gøre ens immaterielle værdier til immaterielle rettigheder og samtidig udnytte dem bedst muligt. Første skridt på vejen er at udarbejde en IP-strategi og implementere den.

 

IP-rettigheder

 

Forud for udarbejdelse af en IP-strategi, er vigtigt at vide, hvad IP-rettigheder reelt er for en størrelse og helt overordnet hvilke regler og krav, der gør sig gældende for følgende kategorier:

 

Patent- og brugsmodelbeskyttelse

 

 • Hvad kan beskyttes: Selve den tekniske opfindelse
 • Krav: Nyhed og opfindelseshøjde
 • Retserhvervelse: Patent/brugsmodel ansøgning
 • Eneret: Erhvervsmæssig brug
 • Varighed: Fra oprettelse – max. 20 år for patenter og 10 år for brugsmodeller (skal fornyes hvert år)

 

Varemærker

 

 • Hvad kan beskyttes: Ord og ordforbindelser, logo/brands, kendetegn, form, udstyr eller emballage
 • Krav: Fornødent særpræg
 • Retserhvervelse: Ibrugtagning eller registrering
 • Eneret: Erhvervsmæssigt brug
 • Varighed: Registreret – 10 år, ikke-registreret; altid eller så længe varemærket er i brug

 

Designbeskyttelse:

 

 • Hvad kan beskyttes: Industriproduktets udseende og udformning
 • Krav: Nyhed, adskillelseskrav
 • Retserhvervelse: Registrering
 • Eneret: Erhvervsmæssig brug
 • Varighed: Registreret – 25 år (kan fornyes 4 gange over de 25 år), ikke-registreret 3 år.

 

Ophavsret/copyright

 

 • Hvad kan beskyttes: Bøger, film, software, brugskunst, billeder mv.
 • Krav: Ingen
 • Retserhvervelse: Formfrit
 • Eneret: Mod fremstilling af kopier, adgang til en bredere kreds
 • Varighed: Udgangspunkt – 70 år fra dødsår

 

Domænenavne

 

 • Hvad kan beskyttes: Navne eller ord til brug på internethjemmesider
 • Krav: Adskillelseskrav
 • Retserhvervelse: Registrering
 • Eneret: Erhvervsmæssig brug
 • Varighed: Udgangspunkt – skal fornyes hvert år

 

IP-strategi som et supplement til din forretningsstrategi

 

En IP-strategi bør være så tæt på den forretningsmæssige strategi som overhovedet muligt. IP-strategien skal dermed supplere og komplementere din virksomheds forretningsstrategi.

 

Det vil reelt sige, at hvis du, som led i din forretningsstrategi, ønsker at starte forretning op i en nyt land, bør du sørge for at registrere dine IP-rettigheder i det pågældende land. Derved skal du sikre, at dine produkter ikke er i konflikt med allerede eksisterende IP-rettigheder ejet af tredjemand og/eller evt. konkurrenter i det pågældende land.

 

Inden IP-strategien udarbejdes, skal I, oftest i samråd med en rådgiver, blandt andet forholde jer til og udføre følgende:

 

 1. Identifikation af egne immaterielle værdier og processen omkring udviklingen heraf
 2. Identifikation af hvilke IP-rettigheder I allerede har registreret, og hvilke værdier I ønsker at registrere
 3. Stillingtagen til, hvad der skal ske med de værdier og rettigheder, som I finder relevante rent forretningsmæssigt at fokusere på og lige så vigtigt at beslutte, hvad der skal ske med de værdier, I ikke mener, er relevante at fokusere på
 4. Udarbejdelse af en overordnet Cost-benefit analyse for de immaterielle værdier og IP-rettigheder og holde denne op mod omkostningerne ved at implementere strategien
 5. Overvejelser om, hvordan din virksomhed rent selskabsretsligt skal være struktureret omkring IP-rettighederne

 

Fordele ved at udarbejde en IP-strategi

 

Udover den rent finansielle fordel ved at eje IP-rettigheder, er der en klar fordel ved også at kende til, hvilke værdier eller IP-rettigheder din virksomhed reelt ejer.

 

Du vil dermed vide præcist, hvad du har af immaterielle værdier og IP-rettigheder og vil derfor også kunne udarbejde en værdiansættelse heraf.

 

Din virksomhed vil yderligere fremstå stærkere overfor nye investorer, hvis du kan fremlægge en solid IP-strategi, med registrerede IP-rettigheder og værdiansættelser heraf.

 

Set fra nye investorers side, vil de ejede og beskyttede IP-rettigheder forventeligt kunne generere en yderligere omsætning og dermed profit, hvilket vil gøre din virksomhed mindre afhængig af lån og medfølgende renter.

 

Hvad kan være det første skridt?

 

Det kan være en uoverskuelig proces at sætte i gang, og der er mange regler og procedurer at tage hensyn til.

 

Derfor anbefaler vi, at du tager kontakt til en af vores rådgivere på dette område. Sammen vil vi gå virksomhedens overordnede strategi igennem og vurdere, hvordan en IP-strategi kan komplementere og supplere den nuværende forretning. Vi står også klar til at hjælpe med identifikation og registrering af IP-rettigheder.