BREXIT 2020 – hvad sker der med dine EU-varemærker- og designs?

Det britiske parlament og Europa-Parlamentet godkendte i januar 2020 endeligt aftalen om Storbritanniens udtrædelse af EU, og Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020.

 

Udtrædelsesaftalen fastsætter betingelserne for, hvordan Storbritannien udtræder af EU på en række områder, herunder bl.a. immaterielle rettigheder.

 

Udtrædelsesaftalen fastsætter en tidsbegrænset overgangsperiode, der vil gælde fra udtrædelsestidspunktet til den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse af et eller to års varighed.

 

Overgangsperioden betyder, at det for den resterende del af 2020 er status quo, og at reglerne for EU-varemærker- og designs fortsætter som hidtil.

 

For indehavere af EU-varemærker og -designs betyder dette, at retsstillingen ikke påvirkes lige foreløbigt.

 

Retsstillingen efter udløbet af overgangsperioden

 

Når overgangsperioden udløber, er allerede registrerede EU-varemærker og -designs fortsat gyldige i alle EU-lande.

 

For indehavere af EU-varemærker og designs betyder Brexit dog en ændring i forhold til Storbritannien.

 

Hvis du allerede har et registreret varemærke eller design i EU inden udløbet, vil dit varemærke eller design, automatisk blive registreret nationalt i Storbritannien. Dette sker uden ekstra omkostninger, og rettighederne vil være identiske med de allerede stiftede EU-rettigheder.

 

Den nye registrering i Storbritannien betyder dog, at varemærket eller designet nu er omfattet af den nationale lovgivning i Storbritannien.

 

At varemærket eller designet omfattes af den nationale lovgivning i Storbritannien betyder, at fornyelse af varemærket eller designet skal ske i Storbritannien, domstolene og myndighederne i Storbritannien kan behandle sager om varemærket eller designet, der kan ske overdragelse fra EU-registreringen separat og indehaveren kan tilmed give licens til sit varemærke eller design uden om EU-registreringen.

 

Særligt for uregistrerede EU-designs gælder det, at de fortsat er gyldige i Storbritannien indtil udløbet af den treårige beskyttelsesperiode. Herefter er det planen at Storbritannien selv indfører en uregistreret designret.

 

Ansøgte EU-varemærker og designs

 

Såfremt en ansøgning om EU-registrering er påbegyndt, men ikke færdiggjort, ved periodens udløb, vil dette have den konsekvens, at der skal indgives en ny ansøgning om registrering i Storbritannien, hvilket kræver betaling af ansøgningsgebyr til myndighederne.

 

Prioritetsdatoen for ansøgningen i Storbritannien vil dog være den samme som for EU-ansøgningen, såfremt ansøgningen indleveres inden 9 måneder efter overgangsperiodens udløb.

 

Har du spørgsmål til gældende ret på området, kan du kontakte en af TVC Advokatfirmas specialister på området. Vi sidder altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case.