Forbudt at bruge konkurrenternes forretnings-kendetegn som Google AdWords

Sø- og Handelsretten slog for nylig fast, at det er i strid med markedsføringsloven at anvende en konkurrents forretningskendetegn som Google AdWord, og at en sådan anvendelse kan resultere i, at man skal betale erstatning til den krænkede.

Hvad er Google AdWords?

 

Google AdWords er de annoncer, som er placeret øverst og nederst i googles søgeresultater. Rent teknisk er systemet indrettet således, at når internetbrugeren indtaster et søgeord i søgemaskinen, genereres der først og fremmest de naturlige søgeresultater, som består af links til hjemmesider, der kan knyttes til det indtastede søgeord. Herudover fremkommer flere annoncer med links til bestemte hjemmesider, de såkaldte Google AdWords annoncer, og det er netop disse ”søgeordsannoncer”, der er interessante. Deres fremkomst er baseret på et eller flere søgeord, som ejeren af annoncen betaler Google for at fremvise, når bestemte søgeord indtastes i søgemaskinens søgefelt.

 

Det kan være fristende for nogle firmaer at anvende konkurrenternes forretningskendetegn/varemærker som søgeord, således at internetbrugeren i sin søgen ledes ind på f.eks. dennes hjemmeside, selvom der egentlig blev søgt på et andet mærke.

 

Reglerne for anvendelse af Google Adwords er skærpet

 

Sø- og Handelsretten har i en afgørelse fra den 20. januar 2017 slået fast, at denne fristelse var blevet for stor for Just-Eat, som har anvendt konkurrentens, Easy2Eat’s, varemærke som Google AdWord.

 

Begge virksomheder beskæftiger sig med formidling af køb og salg af måltider fra restauranter til forbrugere. Easy2Eat blev tilbage i 2012 bekendt med Just-Eats brug af Easy2Eat som Google AdWord, hvorefter de rettede henvendelse til Just-Eat med henblik på at få stoppet brugen. Henvendelsen var uden respons, men Easy2Eat konstaterede, at brugen blev stoppet. Imidlertid bemærkede Easy2Eat i 2014, at Just-Eat igen var begyndt at bruge Easy2Eat som Google AdWord. Easy2Eat rettede på ny henvendelse til Just-Eat, hvor Easy2Eat igen gjorde gældende, at brugen skulle stoppes og fremsatte i den forbindelse krav om, at Just-Eat skulle betale et vederlag for brugen til Easy2Eat i henhold til markedsføringsloven.

 

Forvekslingen havde vist sig, da flere kunder var blevet sure over, at de ikke havde modtaget den rabat som de var blevet lovet ved bestilling via Easy2Eat. Disse kunder troede, at de havde bestilt hos Easy2Eat, men ved en fejl var endt med at bestille via Just-Eat. Easy2Eat fandt ud af, at grunden til denne vildfarelse var Just-Eats brug af Easy2Eat som AdWord på Google.

 

Just-Eat anerkendte, at de ikke kunne anvende Easy2Eat som Adword på Google, men ville ikke vedkende sig at betale erstatning for brugen. De mente ikke, at brugen havde medført risiko for forveksling, da de to annoncer fra henholdsvis Just-Eat og Easy2Eat ikke gav indtryk af sammenhæng. Endvidere mente Just-Eat heller ikke, at brugen havde medført en urimelig markedsføringsmæssig fordel, eftersom at Easy2Eat hverken er et særegent eller velkendt brand inden for takeaway-branchen, og at de heller ikke er registreret som varemærke. Just-Eat argumenterede, at Easy2Eat er frit tilgængelig som AdWord på Google, og at anvendelse er sket via Googles automatiske budprocessor.

 

På trods af ovenstående konstaterede Sø- og Handelsretten, at Just-Eats brug af Easy2Eats forretningskendetegn havde medført en forveksling mellem virksomhederne, der ubestridt leverer samme tjenesteydelser. Brugen har endvidere medført en urimelig forretningsmæssig fordel for Just-Eat. På den baggrund fandt retten, at Just-Eat har handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18, og at de, som følge deraf, skulle betale et rimeligt vederlag.

 

Dommen fastslår, at brug af en konkurrents forretningskendetegn/varemærke som google AdWord er i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18, og at en sådan brug kan medføre et erstatningsansvar.

 

Har du spørgsmål til reglerne for anvendelse af Google Adwords og generelt markedsføringsloven, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister inden for området.