Må man skære kunst i stykker og sælge enkeltdelene som nye værker?

Sø- og Handelsretten har for nyligt truffet afgørelse i en forbudssag om krænkelse af ophavsretten til maleriet ”Paris Chic” udført af den velkendte danske kunstner Tal R. Spørgsmålet var, om man uden kunstnerens (ophavsmandens) samtykke må skære kunstværket i stykker og sælge dette som et nyt værk – her i form af en urskive.

Det var netop dette, som selskabet Letho havde i tankerne, da selskabet under overskriften ”Hvad sker der, når man tager et originalt kunstværk og omformer det til noget andet?” planlagde at skære maleriet, der måler 175,5 x 203,4 cm, i stykker til brug for salg af ure, hvor urskiven skulle udgøres af en udskæring af maleriet med en diameter på 4 cm.

 

Dette blev dog stoppet, da kunstneren fik nys om planen og indgav forbudsbegæring til Sø-og Handelsretten.

 

Spørgsmålet som Sø- og Handelsretten herefter skulle tage stilling til var, om den planlagte udskæring var i strid med eneretten til at gøre værket tilgængeligt for almenheden i ændret skikkelse, jf. ophavsretslovens § 2, stk. 1 – altså om udskæringen af urskiverne udgjorde en ændring af værket, eller om der var tale om en destruktion af værket, som derefter bruges til frembringelse af et nyt værk, jf. ophavsretslovens § 4, stk. 2.

 

Herudover skulle retten tage stilling til, om Letho ved den påtænkte handling tillige krænkede respektretten i ophavsretslovens § 3, stk. 2, samt om Letho havde overtrådt markedsføringsloven.

 

Sø- og Handelsretten kom i den forbindelse frem til, at Lethos påtænkte handlinger ville være at sidestille med en ændring af værket, og dermed være en krænkelse af Tal R’s eneret til at gøre værket tilgængeligt i ændret skikkelse, jf. ophavsretslovens § 2, stk. 1. Sø- og Handelsretten lagde i den forbindelse blandt andet vægt på den markedsføring, som Letho havde lavet med henvisning til førnævnte overskrift ”Hvad sker der, når man tager et originalt kunstværk og omformer det til noget andet?”, og bemærkede her, at ”der både rent faktisk og rent juridisk er tale om en ændring af værket, og det gør i den forbindelse ingen forskel, om man kan genkende Paris Chic i urskiven eller ikke.”

 

Endelig fandt Sø- og Handelsretten – måske lidt overraskende – tillige, at de påtænkte handlinger også udgjorde en krænkelse af respektretten, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 2, samt at Letho havde overtrådt markedsføringsloven, idet de som erhvervsdrivende i deres markedsføring uretmæssigt havde anvendt Tal R’s forretningskendetegn.

 

Sø- og Handelsrettens afgørelse kan læses her.

 

TVC Advokatfirma bemærker

 

Afgørelsen er en reminder om, at man ved køb af kunstværker alene opnår ejendomsretten til det fysiske værk, og at ophavsretten forbliver hos kunstneren.

 

Har du spørgsmål til gældende ret på området, kan du kontakte en af TVC Advokatfirmas specialister på området. Vi sidder altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case.