Nyt copyright-direktiv forventes at få stor betydning for internet-udbydere af ophavsretligt beskyttede værker

EU er på trapperne med et nyt copyright-direktiv. Det står klart efter, at Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet for nyligt er blevet enige om en aftale for direktivet. Direktivet forventes at få stor indflydelse på sociale medier og internetplatforme, der kommunikerer ophavsretligt beskyttet indhold.

Det nye EU-direktiv har til formål at sikre rettighedshavernes ophavsretlige beskyttelse af de værker, der deles på internettet. I direktivets artikel 13 er det bl.a. bestemt, at udbydere, der promoverer ophavsretligt beskyttet indhold, gøres ansvarlige for det indhold, der deles på siderne.

 

Helt konkret betyder dette, at udbyderne, herunder YouTube, Facebook m.fl., skal indgå aftale med rettighedshaverne, når udbyderne gør rettighedshavernes beskyttede værker tilgængelige for offentligheden.

 

Dette kan f.eks. nødvendiggøre, at udbyderen indgår en licensaftale med rettighedshaveren, så rettighedshaveren modtager en royalty, hver gang der uploades, afspilles eller kommunikeres musik og film fra platformen til brugerne.

 

Internetudbyderne gøres derudover ansvarlige for det indhold, der deles af dets brugere på platformen. Dette er tilfældet, selvom delingen ikke sker i kommercielt øjemed eller for et større publikum. Særligt dette er mødt med stor kritik fra tech-giganterne og tilhængere af det frie internet.

 

For tech-giganterne forventes det nemlig at betyde en række nye compliance-omkostninger og tabt indtjening, ligesom det argumenteres, at direktivet risikerer at ramme for bredt. Dette modsvares imidlertid af rettighedshaverne, der kan se frem til en væsentlig bedre beskyttelse af deres værker.

 

Samlet set forventes copyright-direktivet således at få stor indvirkning på den måde, der deles og promoveres rettighedsbeskyttet indhold på online platforme.

 

Den engelske tekst af det nye copyright-direktiv kan læses her.

 

TVC Advokatfirma bemærker

 

TVC Advokatfirma bemærker, at det nye copyright-direktiv giver rettighedshavere af et ophavsretligt beskyttet værk en øget beskyttelse, når dennes materiale deles på internettet.

 

Reglerne vil således efter alt at dømme gøre det nemmere for rettighedshaverne at kontrollere, hvornår og i hvilket omfang dennes værker gøres tilgængelige på nettet. Dermed styrkes den eneret til et ophavsretligt beskyttet værk, der i Danmark følger af ophavsretslovens § 2. 

 

TVC Advokatfirma bemærker dog, at direktivet endnu ikke er formelt vedtaget. Først når direktivet er endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, skal det implementeres i dansk ret. Det må derfor forventes, at der endnu går et par år, før reglerne er implementeret i den danske ophavsretslov.

 

TVC Advokatfirma følger de nye regler tæt. Har du spørgsmål til det nye copyright-direktiv eller gældende ret i øvrigt, står TVC Advokatfirma altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case.