Varemærke-krænkelse: The Old Irish Pub krænkede ikke The Old English Pubs varemærke

Sø- og Handelsretten har den 20. marts 2020 afsagt dom i en sag om krænkelse af varemærkerettigheder. Sø- og Handelsretten fandt efter en samlet vurdering, at ”The Old Irish Pub” ikke krænkede varemærkerettigheder for ”The Old English Pub”.

Sø- og Handelsretten lagde til grund, at omfanget af beskyttelsen som kendetegnet ”The Old English Pub” nyder, er meget beskeden og tæt knyttet til den virksomhed som kendetegnet beskriver. Yderligere er det Sø- og Handelsrettens vurdering, at The Old Irish Pub ikke har handlet illoyalt ved åbningen af pubben så tæt på The Old English Pub.

 

Retten bemærkede hertil, at ”efter bevisførelsen finder retten endvidere, at der ikke er godtgjort konkrete holdepunkter for at antage, at der med etableringen af The Old Irish Pub på adressen på Vesterbrogade 2D i juni 2018 har været tilsigtet en illoyal udnyttelse af nogen goodwill eller markedsposition, som tilkommer ENGELSK PUB med sin pub The Old English Pub.”

 

The Old Irish Pub har altså ikke krænket The Old English Pub.