Varemærke-krænkelse: Beierholm krænkede Focus Advokater varemærke “Focus”

I Sø- og Handelsrettens dom af 21. februar 2020 fandt retten efter en samlet vurdering, at Beierholms apps markedsført under betegnelsen “Beierholm Fokus” krænkede Focus Advokater’s registrerede varemærke “FOCUS”.

Sø- og Handelsretten lagde til grund, at der var risiko for forveksling mellem “Beierholm Fokus” og Focus Advokaters varemærker FOCUS og Focus Advokater.

 

Retten bemærkede i den forbindelse i den forbindelse, at “at de tjenesteydelser, som betegnelsen [“Beierholm Fokus”] bruges for, efter det fremkomne er en integreret del af Beierholms virksomhed, som i det angivne omfang er i konkurrence og overlappende med dele af Focus Advokaters virksomhed.”

 

Brugen af betegnelsen var derfor uberettiget.