Måned: april 2020

  • Varemærke-krænkelse: Fællesmærket ”SIG DET MED BLOMSTER” nyder fortsat beskyttelse – opdateret

    Østre Landsret har den 16. april 2020 afsagt afgørelse i anken af Sø- og Handelsrettens afgørelse af 2. juli 2018. Landsretten var stadfæstede, at fællesmærket “SIG DET MED BLOMSTER” nyder beskyttelse efter varemærkeloven, men fandt modsat Sø- og Handelsretten ikke grundlag for krænkelse. Sagen vedrørte, hvorvidt brugen af fællesmærket ”SIG DET MED BLOMSTER” i et dameblad udgjorde en krænkelse af Interfloras registrerede rettigheder.   Et fællesmærke karakteriseres ved, at mærket er bestemt til brug for flere end mærkeindehaveren. Fællesmærker reguleres…

    >