Måned: juni 2020

  • Varemærke-krænkelse: Ikke grundlag for at kræve Interflora angivet som negativt søgeord

    Sø-og Handelsretten har i kendelse af 25. juni 2020 slået fast, at det ikke kan kræves, at en virksomhed angiver konkurrentens varemærke som et negativt søgeord i Google Adwords kampagner. Sagen vedrørte konkret, hvorvidt Inteflora kunne forbyde Abella Blomster at anvende betegnelsen “Interflora” som søgeord i deres Google Adwords kampagner, samt om det tillige kunne påbydes blomsterhandleren at lade “Interflora” registrere som et negativt søgeord.   Baggrunden for sagen var ganske kort, at Interflora var af den opfattelse, at de…

    >