Varemærke-krænkelse: Ikke grundlag for at kræve Interflora angivet som negativt søgeord

Sø-og Handelsretten har i kendelse af 25. juni 2020 slået fast, at det ikke kan kræves, at en virksomhed angiver konkurrentens varemærke som et negativt søgeord i Google Adwords kampagner.

Sagen vedrørte konkret, hvorvidt Inteflora kunne forbyde Abella Blomster at anvende betegnelsen “Interflora” som søgeord i deres Google Adwords kampagner, samt om det tillige kunne påbydes blomsterhandleren at lade “Interflora” registrere som et negativt søgeord.

 

Baggrunden for sagen var ganske kort, at Interflora var af den opfattelse, at de med henvisning til varemærke- og markedsføringsloven kunne påbyde deres konkurrenter at lade “Interflora” registrere som et negativt søgeord.

 

Det fremgår endvidere af dommen, at Interflora forinden havde forsøgt at gennemtvinge dette overfor andre konkurrenter, og i nogen tilfælde haft held hermed, idet nogle mindre blomsterhandlere havde valgt at bøje sig i protest. 

 

I den konkrete sag ved Sø- og Handelsretten blev dette imidlertid afvist, idet Sø- og Handelsretten fandt;

 

“Det er rettens opfattelse, at Abella Blomster ikke herved har anvendt ”interflora” som søgeord på Google Ads. Abella Blomster gør dermed heller ikke brug af ”interflora” som varemærke eller forretningskendetegn, og der foreligger allerede af den grund ikke en krænkelse af Interfloras rettigheder efter varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 22.

 

Den omstændighed, at det vil være muligt for Abella Blomster at forhindre, at Abella Blomsters annonce vises, ved at angive ”interflora” som negativt søgeord, kan ikke føre til et andet resultat.


Der er endvidere ikke grundlag for at pålægge Abella Blomster at angive ”interflora” som negativt søgeord, og Abella Blomster har således ikke handlet i strid med god markedsføringsskik efter markedsføringslovens § 3 ved at undlade at efterkomme Interfloras anmodning herom.”

 

Afgørelsen er helt i tråd med gældende praksis fra Danmark (se link) og EU, der i øvrigt ikke, som udgangspunkt, er til hinder for, at man anvender en konkurrents varemærke som Google Adwords, så længe dette sker uden at der skabes forveksling mellem de to virksomheder. 

 

Dommen viser endvidere, at det nogen gange er vigtigt, som mindre erhvervsdrivende, at stå på sine rettigheder, selvom dette kan virke uoverskueligt, hvis modparten er en økonomisk overlegen. 

 

Sø- og Handelsrettens kendelse kan læses her

 

Har du spørgsmål til reglerne for anvendelse af Google Adwords og generelt markedsføringsloven, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister inden for området.